Noord Hollandse Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Ten gevolgende van eenongeluk met je auto artskosten hebt dan worden deze kostengedekt door je zorgverzekering.Als er echter sprake is van chronischearbeidsongeschiktheid of overlijden vanjou als bestuurder, dan krijg je ook eenvooraf vastgestelde uitbetaling als je aanvulling een ongevallen inzittendenverzekering hebtafgesloten. Net als bij de schadeinzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet cruciaal is of degebreken niet door eigen nalatigheid isveroorzaakt.

Pechhulp

in de regel is er de mogelijkheid om je extra te verzekeren voor hulp bij pech in Nederland of onder andere in heel Europa. Als je hiervoor een extra autoverzekering aangaat, ontvang je altijd assistentie als je onderweg pech hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering betaalt kosten alsgevolg van pech met de auto. Met deze verzekering voor je auto krijg je meteen hulp als je auto door pech en/of eenmechanisch mankement niet meer kan rijden. Je hebt dekeus voor eenHolland en/of Europa dekking.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeonontbeerlijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een ongelukgehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelebijrijders.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. vergoedt degebreken die de automobilist en/ofmedepassagierslijden door het aanrijding.Dat kan lichamelijke gebreken zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor rechterlijk advies enspecialistische rechtshulp om bijvoorbeeldgebreken aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergangbaregegevens over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: noord hollandse autoverzekering

Scroll naar boven