Kosten Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die het voordeligste bij je situatie past.{met de mooiste kwaliteit-prijsverhouding.

Kosten Autoverzekering

Vergelijken op kostenen kwaliteit: wij baseren je lijst metresultaten op basis van kosten. Devoordeligste verzekering voor je auto voor jou komt bovenaan in beeld. Tevens zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijeasy de slimstekeus voor je autoverzekering maken. Dat geld zeker in het geval van kosten autoverzekering.

Autoverzekering dekkingen vergelijken

Als je eenverzekering voor je autoafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:WA-verzekering,WA-verzekering + beperktcasco en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetverstandig om een allrisk verzekering voor jeauto af te sluiten. Voor auto’s in de leeftijd van 1012 maanden en ouder, is alleen eenWA-verzekering over het algemeen voldoende.

  • WA-verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je gedekt voorschade die jij aandoet aan een ander. Bijgebreken aan tastbare zaken is de dekkingmaximaal ruim€2.000.000, voor letselgebreken aan mensen is dit tenhoogste zeven en een half miljoen euro.

  • WA Plus}

Met een WAPlus verzekeringvoor je auto ben je niet alleen beschermd bijschade die jij met je auto toebrengt aanandermans eigendommen, maar tevens voor schadebij je eigen auto, bijvoorbeeld doorhagel. Tevens diefstal enruitgebreken wordt vaakterugbetaald doorverzekeraars. Let als het evenkan op dat je naar een schadehersteller gaatdie afspraken heeft gemaakt met jeverzekeraar.

  • Allrisk

Met een WA volledigcasco verzekering autoverzekering ben je gedekt voor alle schade aanje auto. Of je zelf een botsinghebt of dat iemand een deuk in jouw auto rijdt, je krijgt deschade terugbetaald. Eengeruststellende gedachte.

No-claimbeschermer

Veelautoverzekeringsmaatschappijen bieden tevens deoptie om je extra te verzekeren met eendekking van je no-claim. Met deze beschermerkun je één maal per jaar gebreken claimenzonder dat de kosten van je autoverzekering omhooggaat en zonder dat je korting op de no-claimlager wordt. Het claimen van deze schade heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal jaren gebrekenvrij. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het daardoor mogelijk dat je maandprijs wel meer wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

Autoverzekeringen vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je bij ons autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de voordeligste autoverzekering. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt vergoed, maar je eigengebreken niet.
  • WA Plus (ook wel WA + beperkt cascogenoemd). Naast de WA-dekking, wordt nutevens de ellende aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door bijvoorbeeld eenongeluk) wordt niet voor jebetaald.
  • All Risk.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt tevens alle schade aan jeeigen auto uitbetaald.

De keuzemogelijkheid voor debescherming hangt af van het bouwtwaalfmaanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest voordelige autoverzekering en dekking: klasse is tevensbelangrijk. Ga je op onze website je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste keuze kuntmaken. Hier is meer te zien: kosten autoverzekering

Scroll naar boven