Hoeveel Kost Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van autoverzekeringen is bij elke verzekeringsmaatschappijanders vastgelegd. Soms is heteen 24 uren, 30 dagen, maar een jaar komttevens wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die aangesloten zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen berekent men eengebruikelijkelooptijd van ten hoogste 12 maanden. Na dat jaar mag je per dagopzeggen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict in relatie tot je auto hebt, kun je juridische bijstandnodig hebben. Dit kan een probleem zijn alsgevolg van een aanrijding, maar ondermeer ook een conflict met jeautogarage. Enerzijds kun je danrechtsbijstand ontvangen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt betaalt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest moeilijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog aanvullendverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto betaald, maar niet in alle situaties.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de tussen 3 en 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer de verzekeringnemer een gloednieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet meteeneen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het mogelijkom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenschadeclaim, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: hoeveel kost autoverzekering

Scroll naar boven