Hema Autoverzekering Review

Door te vergelijken op deze website vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Ten gevolgende van eenaanrijding met je auto artskosten hebt dan worden deze kostengedekt door je zorgverzekering.Als er uiteindelijk sprake is van chronischearbeidsongeschiktheid of overervaren vanjou als bestuurder, dan ontvang je ook eenvooraf bepaalde uitkering als je aanvulling een ongevallen inzittendenverzekering bent aangegaan. Net als bij de schadeinzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of deschade niet door eigen schuld isontstaan.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisdekkingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ook kunt u extrabeschermingen nemen, zoals automobilistenhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de maandprijsextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt ogenblikkelijk aan gaan wijzigen ofbeëindigen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting per maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pluspunten van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  ogenblikkelijk wijzigen, aanvullen ofafzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest onduidelijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog extraverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en deaanbieder waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis niet minder dan verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen betaald.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald.Dit geldt echter niet voor alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de 3 tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer u een gloednieuweauto koopt. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde onderdelenhiervan belangrijk vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld de ramen aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: hema autoverzekering review

Scroll naar boven