Hele Goedkope Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

{Een aparte ongevallenverzekering voor inzittenden afsluiten als je al een gebrekenverzekering voor inzittenden hebt, is misschien niet nodig. In dat geval zou je namelijk onnodig veel kosten betalen, terwijl de meerwaarde van de extra autoverzekering minimaal is. Het uiteindelijke gewin van de schadeverzekering is dat je de werkelijk geleden schade uitbetaald krijgt in plaats van een uitkering met een vantevoren vastgesteld bedrag.

Als jij en jemetgezellen gewond raken bij een aanrijdingdan vergoedt je zorgverzekeringde medische kosten. Met eenclaimlenverzekering voor inzittenden krijg je (of je nabestaanden)ook een vooraf vastgesteld bedraguitbetaald bij blijvende invaliditeit en/ofoverlijden. Daarbij maakt het niet uit wie er schuldig was aan hetcalamiteit.}

Het is normaal dat delasten van enkele tientjes per 12 maanden hoger wordtnaarmate je hogereconsument bedragen kiest. In het algemeen keert eencalamiteitlenverzekering voor inzittenden 35.000 euro uit bij invaliditeit en15.000 bij overlijden.

No-claimbeschermer

Sommigeautoverzekeringsmaatschappijen bieden tevens demogelijkheid om je extra te verzekeren met eendekking van je no-claim. Met deze beschermerkun je 1 keer per jaar schade claimenzonder dat de premie van je autoverzekering omhooggaat en zonder dat je no-claimkortinglager wordt. Het verhalen van deze schade heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het hierdoor een optie dat je kosten wel meer wordtals gevolg van het verlaagde aantalgebrekenvrije jaren.

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeringsmaatschappijen. Regel dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto hebtgekocht. U kunt het beste de verschillende providersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle optionelezaken zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor beginnend bestuurders zijn er ook speciale verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke mogelijkheden er allemaal zijn. De prijs kan enormverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt ueenvoudig online doen. Dit is doorgaans niet heel moeilijk.

Maandpremie autoverzekering berekenen

Het berekenen van de premie voor de autoverzekeringhangt van veel elementen af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste factoren waarmee rekening gehoudenwordt als de maandprijs van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkel een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is demeest goedkope autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet betaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto vergoed.

Is een goedkope autoverzekering aan te raden?

De meest voordelige autoverzekering vind jedoor te kiezen voor een ‘Alleen WA dekking’ te kiezen. Zoalshierboven beschreven staat zijn veel schades niet gedekt. Om die reden hoefteen goedkope autoverzekering nietdirect de beste keuze te zijn. Door bij ons een autoverzekering te vergelijken vind je welgemakkelijk de meestvoordelige autoverzekeringdie past bij de gewenste dekking. Of je nu ‘Alleen WA verzekerd’‘WA+ Beperkt casco’ of ‘WA + Volledig casco’ kiest, viaons vind je altijd de meestgoedkope autoverzekering aangepastop jouw persoonlijke situatie. Hier is meer te zien: hele goedkope autoverzekering

Scroll to top