Autoverzekering Zakelijk Vergelijken

Door te vergelijken op hier vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van autoverzekeringen is bij elke verzekeraaranders. In de regel is heteen dag, 30 dagen, maar een jaar komttevens wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die zijnaangesloten bij het Verbond vanverzekeraars hanteert men eengebruikelijketermijn van maximaal eenjaar. Na dat jaar mag je per dagopzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische hulpgebruiken. Dit kan een probleem zijn alsgevolg van een aanrijding, maar onderandere tevens een geschil met jeautomonteur. Enerzijds kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt gedekt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende extrazaken bij je autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeessentieel vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvast bedrag uit als iemand na een botsinggehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventueleinzittenden.
  • Schadeverzekering voorfamilieleden. vergoedt degebreken die de berijder en/offamilieledenlijden door het botsing.Dat kan geestelijkeschade zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies enspecialistische rechtshulp om bijvoorbeeldgebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergebruikelijkegegevens over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: autoverzekering zakelijk vergelijken

Scroll naar boven