Autoverzekering Prijs

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering af te nemen. Je kuntbij heel veelautoverzekeraars kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een schadeverzekering inzittenden vergoedt dewerkelijk geleden gebreken van de passagiersdie in je auto zatentijdens het schade. Ook hier maakt het niet uitwie de schuldige is.

Een gebrekenverzekering inzittenden is eenaanvullende verzekeringvoor je auto. Die dekking biedt tegen lichamelijkeen materiële schade na een aanrijding. Normaal gesproken is dit een dekking maximaal een miljoen euro. Met een inzittendenverzekering zorg jeervoor dat je goede dekking hebt alser een aanrijdingis gebeurd.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisdekkingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ook kunt u extrabeschermingen nemen, zoals pechhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de premieextra laag is. De verzekering is ook heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt meteen vinden wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting per maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pre’s van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  terstond wijzigen, aanvullen ofafzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeringsmaatschappijen. Zorgervoor dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto hebtgekocht. U kunt het beste de verschillende providersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle extrazaken zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor beginnend bestuurders zijn er ook speciale verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke eigenschappen er allemaal zijn. De kostprijs kan heel veelverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt uduidelijk online doen. Dit is overhet algemeen niet heel moeilijk.

Prijs voor depremie autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de prijsvoor de premie berekenen kan alleen indien het type auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke eigenschap is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Ook wordt er bij het berekenenvan de autoverzekering rekeninggehouden met geslacht en leeftijd.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkelt een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade betaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen uitbetaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet vergoedworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto uitbetaald.

Autoverzekering vergelijken op basis van persoonlijke voorkeuren

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen kun je op basis van jepersoonlijke voorkeur (WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco)een autoverzekering vergelijken.Daarnaast spelen leeftijd, schadevrije jaren en het aantal te rijden kilometers ook een rol. Dekostprijs elke maand voor de autoverzekering in de vergelijkingsresultaten is dus echt eenpersoonlijke premie. Een vriend/vriendin van jou krijgt hoogstwaarschijnlijk anderebedragen te zien om zijn/haar situatie anders is. Hier is meer te zien: autoverzekering prijs

Scroll naar boven