Autoverzekering Kosten

Door te vergelijken op deze website vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast deeenvoudigedekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering te nemen. Je kuntbij de meesteautoverzekeraars kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een gebrekenverzekering inzittenden vergoedt dewerkelijk geleden gebreken van de passagiersdie in je auto zatengedurende het ongeval. Tevens hier maakt het niet uitwie de schuldige is.

Een schadeverzekering inzittenden is eenaanvullende verzekeringvoor je auto. Die bescherming biedt tegen immateriëleen materiële schade na een ongeluk. Meestal is dit een dekking maximaal 1miljoen euro. Met een inzittendenverzekering zorg je dat je goede bescherming hebt alser een ongelukis gebeurd.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict in relatie tot je auto hebt, kun je juridische bijstandnodig hebben. Dit kan een geschil zijn alsgevolg van een aanrijding, maar onderandere ook een probleem met jeautogarage. Enerzijds kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenodig vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een aanrijdinginvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelecarpoolers.
  • Schadeverzekering voorfamilieleden. betaalt deschade die de berijder en/ofpassagierservaren door het aanrijding.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar tevens gebreken aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor rechterlijk advies enspecialistische rechtshulp om bijvoorbeeldgebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meersimpelegegevens over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: autoverzekering kosten

Scroll naar boven